Curriculum vitae

Utbildning

2016-17 Projektåret, Kulturama

2015-16 Högre fotografisk utbildning, Kulturama, Stockholm

2014-15 Fotografiskutbildning, Kulturama, Stockholm

2013-14 GFU (grundläggande fotografisk utbildning), Stockholm

1975 Socionom, Umeå universitet

 

 

 

 


Utställningar

Höst utställning 2013 GFU. Grupputställning

Vårutställning 2014, GFU. Grupputställning

Decemberutställning 2015, Fotografisk utbildning, Kulturama. Grupputställning

Episoder, juni 2016, Högre fotografisk utbildning, Kulturama. Grupputställning

Utställning i november 2015 till förmån för UNHCR

Januari 2016,  Kominek Gallery, Berlin. Grupputställning om mode

Juni 2016, Mindepartementet, Osynliga barn. Grupputst'llning

Juni 2017, Mindepartementet, What I think about when I think about myself. Grupput-ställning

    

 

                                                     


Uppdrag

  The Georgian wine legacy

  Magnolia resebyrå


Tumblr

Carl1983